A A A

Avlastning

Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid skal gis mulighet til avlastning.

Avlastning er gratis i Alta kommune.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Skjema