A A A

Hvem kan få ergoterapi?

Tjenesten gir tilbud til brukere med nedsatt eller fare for nedsatt funksjonsevne, der målet er å gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte. 

Ergoterapeuten tar utgangspunkt i brukers ressurser og kompetanse i eget liv, og bistår deg med trening, tilrettelegging og motivering i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Tjenesten er rettet mot både brukeren, aktiviteten og brukers omgivelser. Ergoterapeuten tilbyr også veiledning i forhold til bolig og boligendringer, og bistår mennesker med nedsatt syn og/eller hørsel slik at de kan fungere så godt som mulig i sine omgivelser.

Brukergruppen er mennesker i alle aldre, uavhengig av om du er hjemmeboende, er på sykehjem/institusjon, sykestua, skole og barnehage.

Spørsmål og svar

Priser

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema