A A A

Hva kan en tekniker hjelpe med og hvor raskt?

Ergo- og fysioterapitjenesten har 2 teknikere ansatt i 100% stilling. De er ansvarlig for montering, reparasjoner og vedlikehold av hjelpemidler levert av NAV for hele Alta kommune. 

Teknikerne er ansvarlig for montering, reparasjoner og vedlikehold av hjelpemidler levert av NAV. Vedlikehold av ulike sykler, som innebærer bytte av kjede/dekk, sjekk av lufttrykk o.l, er brukers eget ansvar og gjennomføres derfor ikke av våre teknikere. 

Det vil kunne forekomme noe ventetid, men teknikerne våre arbeider etter en prioritert arbeidsliste basert på retningslinjer for forsvarlig helsehjelp. Dersom du mener du ikke får forsvarlig helsehjelp kan du klage til kommuneoverlegen.

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema