A A A

Hvilket utstyr må jeg ha når jeg skal ha hjelp til rengjøring?

Nødvendig utstyr som skal benyttes i forbindelse med renhold, må til en hver tid være tilgjengelig og i god stand. 

Eksempler på dette er støvsuger, mopp og rengjøringsmidler.

Flytende såpe og tørkepapir må være tilgjengelig.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema