A A A

Hvorfor kommer det to hjemmehjelpere?

Til de fleste kommer det to ansatte for å utføre tjenesten du er tildelt, dette for å lette arbeidet for hjemmehjelpene.

 To ansatte bruker halvparten av den tiden du er tildelt.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema