A A A

Kan hjemmehjelpen gjøre rent eller vaske hos meg når jeg er borte?

Hjemmehjelpen kan ikke være i brukernes hjem uten at den som bor der er tilstede. 

Dette for å unngå misforståelser og mistanker om tyveri. Dette er et tiltak for å beskytte oss mot mistanke hvis noe forsvinner i brukers hjem. Samtidig er det også en trygghet for brukeren at hjemmetjenesten sine ansatte ikke skal være i brukers hjem, selv om vi har tilgang til huset.

Hvis du reiser bort, legges inn på sykehus eller av andre årsaker ikke kan være hjemme når du har avtale om besøk, må du om mulig gi oss beskjed. Dersom det er tilgjengelig personell til å utføre oppdraget vil du kunne få tjenesten til et annet tidspunkt.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema