A A A

Kan hjemmesykepleien følge til lege og sykehus?

Vi har dessverre ikke kapasitet til å følge brukere til lege eller sykehus.

Hvis du trenger følge, må vi be deg ordne det med dine pårørende eller bekjente.

Spørsmål og svar

Priser

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema