A A A

Kan vi låne eller kjøpe utstyr på Smarthuset?

Det er ikke mulig å kjøpe eller låne utstyr fra Smarthuset men der finnes ting du selv kan kjøpe.

På vår hjemmeside jegborsmart.no kan du se hva du selv kan kjøpe, og hva du kan søke på hos NAV med hjelp fra kommunen sine ergoterapeuter.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Skjema