A A A

Hvilke tjenester har Alta kommune i dag som støttes av velferdsteknologi?

Per i dag så kan man få digitale trygghetsalarmer og døralarm. Dette kan søkes på som tjeneste (Se skjemaer under)

Alta kommune er nå inne i en prosess for å anskaffe velferdsteknologi og i løpet av de neste årene så vil flere tjenester bruke velferdsteknologi som virkemiddel.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Skjema