A A A

Hvilken hjelp kan jeg få fra Miljøarbeidertjenesten?

Det tas alltid individuelle hensyn i hvilken type bistandsbehov tjenestemottaker har.

Praktisk bistand kan for den enkelte være:
Motivasjon og veiledning til lettere husarbeid
Bistand til innkjøp av varer og tjenester
Opplæring og veiledning til å lage enklere middagsretter 
Oppfølging i forhold til kost og ernæring, legebesøk, tannlege og andre offentlige instanser.
Påminning og bistand i forhold til egen hygiene.
Motivasjon og veiledning i forhold til aktivitet.
Bistand til å administrere nødvendige medisiner
 
For å få tjenester fra miljøarbeidertjenesten må det ligge en diagnose til grunn som gjør at du ikke kan dra omsorg for deg selv på alle områder i livet.
 

Spørsmål og svar

Skjema