A A A

Borgerlig vielse

Vielse

Kommunen overtar ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. 

Alta kommune tilbyr vigsler i rådhuset på hverdager. Ønske om andre steder og tidspunkt kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Les mer i tjenestebeskrivelser i menyen under.

Tjenestebeskrivelser

Skjema