A A A

Har kommunen kanoer og annet fritidsutstyr til leie?

Utleiesentralen på Alta Frivilligsentral har mye utstyr til leie.

Skjema