A A A

Ergoterapi

«Hva er viktige aktiviteter i livet ditt- og hvordan ønsker du å delta?»

Ergoterapeutene har fokus på å gjøre hverdagslivet mulig. Vi kan bidra med å finne løsninger når det blir et gap mellom funksjonsevne og hverdagens krav. Ergoterapeuten kartlegger dine ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse. Sammen med deg finner vi løsninger som gjør at du kan leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

 

Ergoterapeuter har kompetanse på å se person, aktivitet og omgivelsene i sammenheng.

Vi kan bistå med:

  • Funksjonsutredning, testing, kartlegging og observasjon av hvordan du utfører dine daglige aktiviteter
  • Råd og veiledning om hvordan boligen og/eller andre arenaer du ferdes på, kan tilpasses og gjøres funksjonell for deg
  • Tilpasse aktivitet 
  • Tilrettelegge og motivere for aktivitet
  • Informasjon om gruppetrening
  • Samtale om viktige aktiviteter for deg, hvordan din hverdag er nå og ønsker for fremtid
  • Trene på å utføre/mestre dine daglige aktiviteter
     

Ved alle henvisninger til ergoterapeut benyttes eget skjema

Alle henvisninger og forespørsler til ergoterapeut prioriteres etter faglige retningslinjer for forsvarlig helsehjelp.

 

Fysioterapi og ergoterapi:
Dersom du ikke kan møte til time forventes det at du gir beskjed innen
kl. 15.00 dagen før eller før 08.30 samme dag.

Dersom du ikke møter opp til time og ikke gir beskjed om fravær, er det du som må ta kontakt med oss for å få satt opp ny time.
Dersom vi ikke hører fra deg innen 2 uker, vil oppfølgingen avsluttes.
Ved ny henvendelse vil du da bli satt på venteliste.

Skjema