A A A

Er dere tilknyttet Opptreningssenteret i Finnmark (OiF)?

Ergo- og fysioterapitjenesten er den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten, og hører inn under primær-/kommunalhelsetjenesten. Opptreningssentret i Finnmark hører inn under spesialisthelsetjenesten og er en adskilt helsetjeneste. 

Innsøking på OiF må sendes via sykehus, av fastlege eller spesialist til Regional vurderingsenhet som vurderer søknadene.

Se mer informasjon på OiFs hjemmeside.

Spørsmål og svar

Priser

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema