A A A

Jeg ønsker å ta influensavaksine

Influensavaksine tilbys som regel i oktober hvert år.

Disse dagene kan du stikke innom for vaksine i 2019:

Mandag 21.10 kl 09-00-18.00
 
Mandag 28.10. kl 14.00-18.00
Torsdag 31. 10. kl 14.00-18.00
 
Mandag 04.11. kl 14.00-18.00
Torsdag 07.11 kl 14.00-18.00
Torsdag 14.11 kl 14.00-18.00
 
Informasjon om vaksine for neste år kommer høsten 2020.
Vil du bestille vaksine?
Send en mail til postvaksine@alta.kommune.no
 

Influensavaksine anbefales spesielt for :

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggs risiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

De samme gruppene tilbys også vaksine mot lungebetennelse.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Spørsmål og svar

Priser

Skjema