A A A

Jeg bor i et boligfelt og har i et tre i hagen som jeg ønsker å hogge, er det tillatt?

Ja. På din egen tomt kan de plante og hogge de trær du måtte ønske, men ved planting av trær så må du huske på at de vil vokse og vil kunne komme til sjenanse for naboen, se § 3 i naboloven

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema