A A A

Gavekort kr. 10 000,- Rusken vinner 2020 er....

Vinner sjekk

....Åsen barnehage. Barna i Åsen barnehage har sammen med de voksne ryddet Skoleåsen og Holtenbakken. Sjekk, gavekort på kr. 10 000,- og blomster ble overrakt av nestleder i hovedutvalg for Tekniske Tjenester og Miljø, Hanne Rosenberg fra AP.

Vi gratulerer Åsen barnehage og takker samtidig for deltakelsen og sitt bidrag under Rusken 2020.

De ønsker å gi premien til Alta Røde kors barnegruppe. Det var en taknemmelig og glad Liss H Guddingsmo som på vegne av Røde kors tok i mot gaven. Barnegruppa arrangerer og legger til rette for tur- og friluftstilbud for barn.

Hanne Rosenber med Åsen barnehage

Hanne Rosenberg fra AP med styrer i Åsen barnehage Tove-Liss Hansen og noen av barna.

Røde kors og Åsen

Til venstre Liss H Guddingsmo fra Alta Røde kors barnegruppe med styrer Tove-Liss Hansen og noen av barna i Åsen barnehage.

 

 

Virksomhet kommunalteknikk

 

 

 

Skjema