A A A

2. termin kommunale eiendoms gebyrer sendes ut nå

Hus med penger

Alta kommune foretar nå utsending av faktura for andre termin 2020. Ønsker du å få eiendomsgebyr hver måned? Se Alta kommune.no

Andre termin gjelder for periode 01.04. - 30.06. Forfallsdato er torsdag 25. juni 2020. For EHF kunder er forfall onsdag 24. juni.

For de som har valgt månedtlig faktura gjelder denne første faktureringen april/mai. Deretter månedtlig beløp fra juni.

Kommunale eiendoms-gebyrer innebærer følgende tjenester:

Vannabonnement og vannforbruk

Avløpsabonnement og avløpsforbruk

Renovasjon

Septiktømmegebyr

Feie- og branntilsynsgebyr

Eiendomsskatt

Tomteleie/ festeavgift

Reduksjon av kommunale gebyrer - Tilskudd til delvis dekning av gebyrene for minste- og uførepensjonister hendvendelse til telefon 78 45 50 00.

Skjema