A A A

Ledige boligtomter

tegninger

Oversikter over ledige tomter i Alta kommune.

 

Kviby : Jordmor Magdalenes vei 7

Etablering av bolig skal være i samsvar med vedtatt reguleringsplan for området. Tomtekjøper må påregne egne kostnader for opparbeidelse av adkomstvei, og ved eventuell flytting av eksisterende vannledning.

Kartoversikt Jordmor Magdalenas vei
Reguleringbestemmelser for området PDF document ODT document


Se for øvrig kommunens kartportal for mer informasjon om tomtene.


Oppdatering av ledige tomter skjer fortløpende.

Gå til søknadsskjema her

Retningslinjer for tildeling av kommunale tomter

Henvendelser ang. tomtene kan rettes til Merethe Fagernes Schultz,  E-post: mesc@alta.kommune.no, Tlf: 78 45 51 95

Skjema