A A A

Ledige boligtomter

tegninger

Oversikter over ledige tomter i Alta kommune.

Skogheim : Sagasvingen 38 – 2-mannsbolig.

1 boenhet er ledig for tildeling. En 2-mannsbolig forutsettes at det er samsvar mellom boenhetene og i tråd med reguleringsplan for området.

Reguleringsplan for området

Ta kontakt for nærmere opplysninger.

Kviby : Jordmor Magdalenes vei 7 og 12.  

Etablering av bolig skal være i samsvar med vedtatt reguleringsplan for området. Tomtekjøper må påregne egne kostnader for opparbeidelse av adkomstvei, og ved eventuell flytting av eksisterende vannledning.

Kartoversikt Jordmor Magdalenas vei
Reguleringbestemmelser for området PDF document ODT document


Se for øvrig kommunens kartportal for mer informasjon om tomtene.


Oppdatering av ledige tomter skjer fortløpende.

Gå til søknadsskjema her

Henvendelser ang. tomtene kan rettes til Merethe Fagernes Schultz,  E-post: mesc@alta.kommune.no, Tlf: 78 45 51 95

Skjema