A A A

Varsel om oppstart

Plangrense

Varsel om oppstart av detaljregulering for ny skole i Bossekop

Alta kommune ønsker å regulere ny storskole og flerbrukshall på dagens skoletomt i Bossekop og varsler nå oppstarts av reguleringsplanarbeid for dette.