A A A

Nøkkeltall for skogen i Alta

Totalareal

3845

km²

Vernede landarealer

305

km²

Skogkledt areal

752

km²

Skogvern

11

km²

Produktivt barskogareal (taksert)

61

km²

Produktivt lauvskogareal (taksert)

51

km²

Nyttbare skogarealer (ikke taksert)

150

km²

 

 

 

Tilvekst/år barskog

9700

m3

Tilvekst/år lauvskog

24600

m3

Gj.snitt prod.evne m3/daa/år

0,2

m3

 

 

 

Stående volum

504835

m3

Årlig hogst barskog

4700

m3

Årlig hogst lauvskog

4600

m3

 

 

 

Antatt vedforbruk

8500

m3

Innkjøpt vedvirke (2010)

3900

m3

Hogd og innkjøpt vedvirke til energi/år

23,6

Gwh

 

 

 

Karbonlager i skog

2343500

tonn

Karbonbinding / år

70000

tonn

 

 

 

Årlig verdi av tilveksten i barskog

4

mill

Årlig verdi av tilveksten i lauvskog

5

mill

Årlig verdi til energi (50 øre/kwt)

12

mill

Årlig verdi av elg (levert slakteri)

0,5

mill

Skjema