A A A

Spørsmål og svar

Hvem kan bruke diabetesteamet?

Tilbudet er for de som har bostedsadresse Alta Kommune og for studenter/elever som bor midlertidig i Alta kommune.  

Er det nok at jeg går bare til kontroll hos diabetesteamet?

Hovedansvaret for behandlingen vil alltid ligge hos fastlegen, så du må i tillegg ha kontroller hos fastlegen.