A A A

Spørsmål og svar

Når er Smarthuset åpent og koster det noe å besøke dere?

Alle visninger er gratis. Vi tar inn grupper på maks 15 stk. pr. visning.

Hvor er Smarthuset og kommer jeg inn på Smarthuset med rullestol?

Vi holder til i Altaveien 221, som er den gamle kantina på Altagård. 

Kan vi låne eller kjøpe utstyr på Smarthuset?

Det er ikke mulig å kjøpe eller låne utstyr fra Smarthuset men der finnes ting du selv kan kjøpe.

Hvilke tjenester har Alta kommune i dag som støttes av velferdsteknologi?

Per i dag så kan man få digitale trygghetsalarmer og døralarm. Dette kan søkes på som tjeneste (Se skjemaer under)

Hvordan kan jeg som innbygger, pårørende eller frivillig bruke teknologi for å bidra til økt trygghet, mestring og/eller sosial kontakt?

Det er rivende utvikling innenfor dette feltet – også i privatmarkedet. På Smarthuset har vi testet ut mange forskjellige løsninger og kan komme med råd på hvilke løsninger som kan være aktuelle.