A A A

Spørsmål og svar

Jeg har en oljetank. Hva kan (må) jeg gjøre?

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020.