A A A

CO2 Regnskap

I kommunal planstrategi for Alta kommune 2016-2019 ble det vedtatt oppstart av en ny kommunedelplan for miljø, energi og klima.
Etablering av klimaregnskap for Alta kommune er et viktig tema for denne planen.

Kommunen har utviklet klimaregnskap for egen virksomhet:

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2017

 

Og lagt fram tall for Alta samfunnet:

'

Den største utslippsfaktoren er personbil transporten. Deretter annen veitrafikk, jordbruk og anleggsmaskiner mm.

      

 

 

Skjema