A A A

Aktuelt

arkitektur

Klimavennlig planlegging og bygging i nord

Det planlegges en konferanse om klimavennlig bygging og planlegging i nord.

Resirkulering

Offentlig ettersyn

Rullering av handlingsdel, energi, miljø og klimaplan

Frist for merknader til rullering av handlingsdel av plan for energi, miljø og klima er 5.juni

El-billader

Dette gjør Alta kommune for klimaet

I mars 2017 vedtok Alta kommune at den kommunale drifta skulle bli klimanøytral innen 2030. Nå har det gått snart tre år, hvor langt er vi kommet?

Turg%C3%A5er%2C+blad

Offentlig ettersyn

Rullering av handlingsdel, energi, miljø og klimaplan

Frist for merknader til rullering av handlingsdel av plan for energi, miljø og klima er 20.juni

kurs+med+endrava

Kurs i klimabudsjett

I nettverket deler de største kommunene i Nord-Norge sine erfaringer innenfor klima. Nå har de fått en introduksjon til klimabudsjett.

Dialog_kafe_klimasatss%C3%B8knader

Klimasatssamling

Som en del av aktivitetsplanen til Klimanettverket Nord-Norge, har Alta kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune organisert en klimasatssamling i Bodø 10.oktober, for kommunene i Nord-Norge.

klimanettverk

Nordnorsk Klimanettverk

Alta kommune som har tatt initiativet til å starte et klimanettverk i Nord-Norge

 Alta har sammen med Rana, Tromsø, Harstad, Narvik og Bodø og Nordland fylkeskommune etablert Klimanettverket Nord-Norge.

Ingressbilde_konferanse_2_300x200

Konferanse om klimavennlig boligbygging

Alta kommune inviterer:

Avdeling for samfunnsutvikling og Miljøavdelingen i Alta kommune arrangerte en inspirasjonskonferanse om klimavennlig boligplanlegging i kaldt klima.