A A A

Spørsmål og svar

Har kommunen kanoer og annet fritidsutstyr til leie?

Utleiesentralen på Alta Frivilligsentral har mye utstyr til leie.

Hvordan leier jeg torgplass?

Torggebyrer betales med bankkort i betalingsautomat på torget i Alta sentrum. Gebyret må være betalt før torgplassen inntas.