A A A

Individuell støttekontakt

Virksomhet bistand er ansvarlig for støttekontakt opp til 67 år.
Virksomhet for hjemmetjenester er ansvarlig for støttekontakttjenesten for eldre over 67 år.

En støttekontakt kan defineres som : « En lønnet person , som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter, har som oppgave å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv.»

Støttekontakten er betalt av kommunen for å hjelpe en annen til sosialt samvær og en meningsfull hverdag.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Skjema