A A A

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud i skolen til alle barn og ungdom i alderen 6 til 20 år. Skolehelsetjenesten har som oppgave å bidra til å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene i samarbeid med skolen, der trivsel, læring og helse er i hovedfokus. Tjenesten bidrar i undervisning om temaer i skolens læreplaner og undervisning knyttet til spesielle utfordringer ved skolen eller nærmiljøet.
 

Skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig med gode muligheter for drop-in samtaler på skolen, med oppfølgingssamtaler ved behov. Vi skal sikre medvirkning og involvering fra barn og foreldre i arbeidet, og har et særlig ansvar for å følge opp barn og ungdommer som har det vanskelig.

Ved behov samarbeider vi med andre instanser som fastlege/ helsetjenester, pp-tjeneste, barnevern og habilitering i samråd med barn og foreldre.

Skolehelsestjeneste tilbys av helsesøstre på den enkelt skole.

Oppdatering vedrørende korona

Da skolene har stengt pga koronaviruset kan de elevene som har behov for kontakt med skolehelsetjenesten ringe sin faste helsesykepleier. Merk at de sitter på hjemmekontor, vi har ingen utadrettet tjeneste inntil videre. Blant annet vil prevensjonsveiledning bli prioritert.

Rafsbotn, Leirbotn og Tverrlevdalen; Lise Flage Karlsen 96095361
Komsa og Kvalfjord: Tor Inge Kristensen 90182406
Bossekop, Aronnes, Talvik, og Haldde Montessori: Aina Nordstrand 45396917
Sandfallet ungdomsskole: Britt Walseth 45396912
Kaiskuri og Elvebakken: Astrid Rasdal Kemi 91612346
Gakori og Akg: Helena Hykkerud 45396923
Alta ungdomsskole: Anita Nilsen 45277072
Saga og Alta videregående skole: Linn Kristin Bjørgve 91665926
Alta videregående skole: Beate Lund Opgård 45396980
Øvre Alta og LOM: Elisabeth Johanne Hagen 91637416

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema