A A A

Aktuelt

Utsnitt av plankart

Kommuneplanens arealdel - nytt forslag

Høringsfrist 24. juni 2020

Endelig er det reviderte forslaget til kommuneplanens arealdel klart til offentlig ettersyn!

Her er primus motor i Alta kommune, Roy Knutsen (i midten) og Jan Are Mienna, sammen med Pål Norvoll i Kautokeino kommune.

Roy og Jan Are i spissen for plansamarbeid i Vest-Finnmark

Vinteren 2019 tok geodata-seksjonen i Alta kommune på seg ansvaret med å forhandle frem en avtale med andre kommuner om betjening av planregistre. Målet er å gjøre areal- og kommuneplaner mer tilgjengelig for innbyggerne.

Alta+kommune

Bolignotat

Få oversikt over boligpotensialet, og de boligprosjekter som er under planlegging og gjennomføring i Alta kommune

Ingressbilde_konferanse_2_300x200

Konferanse om klimavennlig boligbygging

Alta kommune inviterer:

Avdeling for samfunnsutvikling og Miljøavdelingen i Alta kommune arrangerte en inspirasjonskonferanse om klimavennlig boligplanlegging i kaldt klima.