A A A

Hva gjør jeg med fakturaen for kommunale avgifter/eiendomsskatt ved eierskifte?

Fakturadato styrer hvilken eier vi skal sende faktura til. Den som var tinglyst eier på tidspunktet vi sendte ut fakturaen, er riktig mottaker.

Var du ikke tinglyst eier på fakturatidspunktet, kontakt oss på e-post postmottak@alta.kommune.no

Spørsmål og svar

Priser

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema