A A A

Spørsmål og svar

Jeg bor i et boligfelt og har i et tre i hagen som jeg ønsker å hogge, er det tillatt?

Ja. På din egen tomt kan de plante og hogge de trær du måtte ønske, men ved planting av trær så må du huske på at de vil vokse og vil kunne komme til sjenanse for naboen, se § 3 i naboloven

Jeg bor i et boligfelt som grenser inntil et friområde, kan jeg hogge trærne som skaper ulempe for meg?

Nei, ikke i første omgang. Skogen i friområdet er også naboens skog, det betyr at beboerne som berøres av hogst i friområdet skal uttale seg. 

Jeg bor i et boligfelt og naboen krever at treet på min tomt må fjernes fordi det skygger for sola, eller mister utsikten. Har han rett i å kreve det?

Dette er privatrettslige saker som ofte kan føre til dårlig naboskap og uvennskap.

Nabolovens §3 er tydelig, men samtidig vag når det gjelder «ikkje nemnande om å gjera for grunneigaren» og  «serleg ulempe».