A A A

Beredskap

bilde av coronaviruset

Alt om korona i Alta

Her finner du oppdatert informasjon om viruset og hvem du skal kontakte hvis du trenger helsehjelp. 

  • Alta kommune har en egen mailadresse covid19@alta.kommune.no hvor du kan henvende deg om du har spørsmål. Mailen er bemannet i ordinær arbeidstid på dagtid. 

Har du mistanke om at du kan være smittet, skal du ringe og ikke møte opp hos fastlege eller legevakt.

Hvis du får behov for akutt helsehjelp skal du kontakte legevakt 116 117 eller ambulanse 113.

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk 

Altaelva 2020

Informasjon om flom

Mye snø og sen snøsmelting gjør at vi må forberede oss på stor flom i juni. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) sier at sannsynligheten er overhengende for at vi får svært stor vannføring i både små og store elver i Alta. Store snømengder i fjell og på vidde skal ned i form av smeltevann, og været de kommende dager og uker avgjør hvor fort dette kommer ned.

Økt snøskredfare.

Finnmark politidistrikt opplyser onsdag morgen 2. januar at E6 i Langfjorden er stengt på strekningen mellom Langfjordbotn og Isnestoften. Årsaken er et snøras ved Ulsvåg. Faren for ras gjør at de velger å holde veien stengt.

– Vegtrafikksentralen melder at det vil bli gjort en ny vurdering klokken 10 i formiddag.

Se varsel nedenfor for skredproblem og ferdselsråd
http://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Vest-Finnmark

Veiskilt

Tilfluktsrom i Alta

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av beredskapssituasjoner og krigshandlinger.

Beredskap

Du er en del av Norges beredskap

Egenberedskap handler om å være forberedt på å møte uventede situasjoner. Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv og hjelpe andre ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn.