A A A

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan kan være enten en detaljregulering eller områderegulering. En detaljregulering utarbeides for mindre områder når det skal jennomføres utbyggingsprosjekter. Den kan fremmes av private eller offentlige aktører eller kommunen selv. Områderegulering gjennomføres av kommunen, når det er behov for arealavklaringer.

Spørsmål og svar

Priser

Skjema