A A A

Hva er en kommuneplan?

Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven ha en kommuneplan. En kommuneplan er et overordnet styringsdokument for kommunen.


Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige planlegging.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede mål- og styringsdokument.

Spørsmål og svar

Priser

Dokumenter

Skjema