A A A

9. trinn på studietur til Kandalaksha i Russland

Forsidebilde

Ungdommer fra Alta, Vestre Jakobselv, Niksel, Murmansk og Monchegorsk på felles samling i russisk natur.

14 elever fra 9. trinn ved Alta ungdomsskole har vært på elevsamling i Kandalaksha i Russland. Turen var i forbindelse med prosjektet « Fenologi på Nordkalotten», initiert av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i Svanvik. 

Skolen har vært med i dette prosjektet siden første halvdel av 2000-tallet. Det arrangeres elevsamling årlig der det varierer med annet hvert år i Norge og Russland.

Her kan du lese om reisen, skrevet av lærer for 9. trinn, Erling Persen.

DSC_0565.jpg

9. trinn klare for tur til Russland. Det ble en lang reise og mange timer i buss. (Alle foto: Erling Persen)

Ut i naturen

I år var samlingen plassert til Kandalaksha, som ligger helt innerst i Kvitsjøen. Det var en spent elevgruppe som dro avgårde 22. september fra Alta. På veien tok vi med oss elever fra Vestre Jakobselv skole som også er med i prosjektet. Underveis på russisk side fikk vi med elever og lærere fra Nikel, Murmansk og Monchegorsk.

I følge miljolare.no handler fenologi om å observere endringer i naturen over tid, og registerere hva som skjer til forskjellige tider av året. Med det som utgangspunkt er Alta ungdomsskole med på å registrere de ulike hendelsene på arter som skal registreres i en database. Elevene er ute i felt for å undersøke om når disse hendelsene oppstår både på våren og på høsten. Som en ekstra motivasjonsfaktor har NIBIO vært pådriver for å ha årlige elevsamlinger.

DSC_0656.jpg

Elevene var mange timer ute i naturen og her registrerte de sine funn. 

DSC_0700.jpg

De kom nært på naturen, og dyrene. Her et i overkant fortrolig ekorn.

DSCPDC_0001_BURST20190926161519028_COVER.jpg

Det ble også nærkontakt med dyre som ikke hører til i de russiske skogene.

Gruppearbeid

Første feltdag var i et fjellområde nær byen Kandalaksha. I dette fjellpartiet gikk elevene gjennom taiga, blandingsskog, løvskog og vidde. Elevene ble delt inn i grupper der det var blanding mellom norske og russiske elever. Oppgavene de fikk var å finne de ulike plantene og trærne som er med i fenologiprosjektet og se etter hvilke fenofaser disse var i. Elevene tok bilder som de skulle jobbe videre med i gruppearbeidet. Gruppearbeidet skulle presenteres på siste dag av samlingen.

DSC_0817.jpg

 

Labyrint eller Babylon var en steinformasjon som var laget i terrenget. Det var anslått at det var laget rundt år 1000. Det er trolig samene som har laget dette. Elevene skulle prøve å finne ut om det var andre steder i de nordlige områdene av Norge og Russland man kunne finne slik. Noen av elevene hadde sett lignende formasjon utenfor Alta museum.

DSC_0767.jpg

 

I tillegg var elevene på besøk på pomormuseet og nasjonalparksenteret. På pomormuseet fikk de guiding som fortalte om hvordan pomorene og samene i området var med på oppbyggingen av byer og bygdesamfunn innerst i Kvitsjøen. Vi var også på besøk på nasjonalparksenteret. Her fikk elevene se utstilling av hvilke fugler og dyr som det er mulig å observere i dette området.

 

Observerte bjørn i området

En av feltdagene fikk elevene beskjed om at de måtte gå samlet da det hadde vært observert bjørn i området den siste tiden. Mens vi gikk langs stiene ble det funnet fersk bjørneskitt. En av forskerne fra NIBIO tok med seg dette, da de driver med DNA-testing av bjørn. NIBIO har de siste par årene vært på besøk på Alta ungdomsskole med Bjørnelabben. Her får elevene mulighet til å være med på å skille ut DNA fra bjørneskitt. 

DSC_0630.jpg

Kandalaksha, som ligger innerst i Kvitsjøen. Elevene hadde flotte dager i den lille bygda.

Neste samling i Alta

Etter endt reise kunne elevene gi tilbakemelding om det hadde vært en fin opplevelse. Det hadde vært lærerikt å jobbe med de arbeidsoppgavene de fikk i forbindelse med prosjektet, men de syntes at det var minst like viktig å bli kjent med en helt annen kultur enn det de hadde vært vant til. De la merke til at det var en stor utfordring i forhold til kommunikasjon. De la merke til at det å bruke engelsk var svært nyttig, men de opplevde at ikke alle russiske elever behersket engelsk. Da ble google translate brukt for alt det var verdt.

Neste år skal fenologisamlingen være på norsk side, og da er Alta ungdomsskole utfordret til å være vertsskole. Vi er allerede i gang med planleggingen, og vi vil ønske de russiske elevene og elevene fra Vestre Jakobselv og Kirkenes velkommen hit. 

DSC_0836.jpg

Skjema