A A A

71 koronavaksiner satt i løpet av en dag

Per+f%C3%A5r+vaksine2+-+til+nett

95 år gamle Per tok koronavaksinen onsdag. 

Tirsdag ankom 71 doser koronavaksiner og i løpet av onsdag var alle dosene satt. I henhold til den anbefalte prioriteringsrekkefølgen var det beboere på sykehjem som skulle få vaksinen først. 95 år gamle Per på Ekornsvingen var en av dem.

– Det der var jo ingenting, sa han rett etter at helsesykepleier Britt hadde satt vaksinen. 

Tre vaksineteam var i sving for å få satt alle dosene så fort som mulig. Det er kjølevare og begrensninger for hvor lenge de kan oppbevares. Derfor er alt godt planlagt i forkant av at vaksinene ankommer kommunen.

Beboere i Kåfjord, Altagårdshagen, avdeling Mikkeli på Alta omsorgssenter og Ekornsvingen fikk besøk av vaksineteamene. Når det kommer nye doser fortsetter man vaksineringen på Ekornsvingen, samt resterende sykehjem. 

Fem spørsmål og svar om koronavaksine

Hvem får vaksinen når?

Prioriteringsrekkefølge per 6.1.2021
1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  
organtransplantasjon
immunsvikt
hematologisk kreftsykdom siste fem år 
annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  
Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
Diabetes  
Kronisk lungesykdom
Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
Demens  
Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
Hjerneslag  
Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år

Ingen av de eldre eller folk i risikogruppen trenger å bestille time til å ta vaksinen. Alta kommune er godt i gang med å ringe alle som er listet opp ovenfor og da vil man få en time. Vi oppfordrer derfor til å ta telefonen selv om det ringer et ukjent nummer. Det kan være våre folk som vil ha tak i deg.

Når øvrig befolkning får tilbud om vaksinering vil vi varsle i god tid hvordan man bestiller seg time. 

Tone+Dervo+og+Britt+Walseth+-+til+nett
Helsesykepleier Britt Walseth og leder for helsesykepleier- og skolehelsetjenesten Tone Dervo (sittende) gjør seg klar til vaksinering. (Foto: Astrid Krogh)

Det er satt inn store ressurser for å utvikle gode vaksiner mot det nye koronaviruset, skriver FHI på sine sider. Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen, skriver FHI.

Her kan du se hvor mange som har fått vaksinen så langt

 

Denne artikkelen er sist redigert 09.01.21 klokken 13.30. I utgangspunktet mottok Alta kommune 60 doser med koronavaksine, men fordi helsesykepleierne fikk tatt ut seks doser per glass og ikke fem, så ble det satt flere vaksiner enn først antatt. Derfor er tittel og første del endret etter publisering. Fredag ettermiddag kom også beskjeden om at kommunen mottar 42 doser med vaksine i uke to og 78 doser i uke 3. 

Skjema