A A A

7 000 uten fungerende røykvarslere i Finnmark fylke

Brannlogo
- Det er en billig livsforsikring å ha røykvarslere i boligen. Røykvarslere redder hvert år mange liv, men likevel går cirka 7 000 mennesker i Finnmark inn i desember uten tilstrekkelig varsling i tilfelle brann, sier Roger Thorsen og Kjell Erik Thomassen, seksjonsledere ved Alta brannvesen.

For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen Aksjon boligbrann i desember. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen, mens representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige kontor står for den praktiske gjennomføringen. Lokalt er det Alta brannvesen og DLE – det lokale el-tilsyn som står for gjennomføringen av kampanjen. Den økte brannhyppigheten i julen har sammenheng med stor aktivitet i de tusen hjem med økt bruk av elektrisitet, levende lys og peiskos, i mange tilfeller også i kombinasjon med alkoholbruk - Det er en billig livsforsikring å ha fungerende røykvarslere i boligen. Røykvarslere redder hvert år mange liv i Norge, understreker seksjonslederne hos Alta Brannvesen.

Cirka 40 000 husstander over hele landet får 7.- 9. desember besøk av lokale brannvesen/feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. - Det dreier seg ikke om et tilsyn i vanlig forstand, men om en enkel kontroll, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier Roger og Kjell Erik.

Hvert husbesøk tar cirka 30 minutter med kontroll av følgende forhold:
- Varslingsutstyr
- Slokkeutstyr
- Elektriske apparater og anlegg
- Ildsteder og skorstein
- Rømningsforhold

Alta brannvesen har foretatt disse sjekkene i begynnelsen av desember de siste 10 årene. I år skal totalt 80 boliger besøkes i områdene Måsesvingen, Øvreveien, Baddoveien, Tyttebærveien og Simanes.

Mer informasjon om forebyggende brannvern finner dere på www.aksjonboligbrann.no.

Kontaktpersoner lokalt:
Kjell Erik Thomassen, Alta brannvesen seksjonsleder beredskap, 78455003
Roger Thorsen, Alta brannvesen seksjonsleder forebyggende, 78455004
Hans Georg Slettvoll, Alta kraftlag, leder DLE, 78450920

Kontaktpersoner sentralt:
DSB: Avdelingsdirektør Tor Suhrke, mobil 917 80 150
Gjensidige: Fagdirektør brann Odd A. Rød, mobil 916 38 649
Norsk brannvernforening: Adm. direktør Dagfinn Kalheim, mobil 977 59 029

Eksterne linker: 
Sjekkliste for egenkontroll.
Dokumentarfilm: "Hjemmet ditt brenner!"
Informasjon om brannvern på ulike språk.

Skjema