A A A

4. termin kommunale eiendoms gebyrer sendes ut nå

Hus med penger

Alta kommune foretar nå utsending av faktura for 4. termin 2020. Ønsker du å få eiendomsgebyr hver måned? Se Alta kommune.no

4. termin gjelder for periode 01.10. - 31.12. Forfallsdato er onsdag 25. november 2020.

For de som har valgt månedtlig faktura er oktober nå fakturert.

Kommunale eiendoms-gebyrer innebærer følgende tjenester:

Vannabonnement og vannforbruk

Avløpsabonnement og avløpsforbruk

Renovasjon

Septiktømmegebyr

Feie- og branntilsynsgebyr

Eiendomsskatt

Tomteleie/ festeavgift

Reduksjon av kommunale gebyrer - Tilskudd til delvis dekning av gebyrene for minste- og uførepensjonister hendvendelse til telefon 78 45 50 00.

Skjema