A A A

– Et levende sentrum er Altas identitet

Parken+p%C3%A5+sentrum

Kunst og kultur trekker altaværinger til parken på sentrum.

Alta kommune har en langsiktig strategi på å bruke kunst og kultur for å få folk, og spesielt altaværinger, til å ta i bruk uterommet på sentrum på vinteren. Og man ser resultater etter mange års arbeid.

– Det har vært mer folk ute i Alta sentrum mellom februar og april enn på sommeren, forteller kulturleder i Alta kommune Tor Helge Reinsnes Moen, og legger til at for enhver by er det positivt med et levende sentrum.

– Det er en av de viktigste suksessfaktorene for bolyst for befolkninga og for tilreisendes lyst til å komme hit. Parken vinterstid er nå blitt en del av identiteten til Alta.

IMG_5341.JPG

Laila Kolostyak har ledet arbeidet med kunstinstallasjonene i parken. Alle foto: Anita Håkegård Pedersen

Borealis vinterfestival

3-400 personer er med å lager parken hvert år, så i løpet av årene har flere tusen altaværinger bidratt og dermed fått et nært forhold til den. Det har betydning.

– Hærverk har vi ikke sett de siste 10 årene. Det er vi veldig glade for, sier Moen.

På grunn av korona vil nok ikke Borealis vinterfestival se lik ut som tidligere år. Det betyr likevel ikke at parken vil være uten liv og røre. Blant annet skøytebanen, som er ny i år, bidrar til mye aktivitet. 

– Vi har utlån av skøyter som ligger i en kasse. Disse er gratis å bruke. Det samme gjelder veden og bålplassen; bare bruk det, oppfordrer kulturlederen. 

IMG_5344.JPG

Skjema