A A A

– En ungdom som begynner å ruse seg er en for mye

Rikke+Raknes

Alta kommune, Norsk narkotikapolitiforening og lokalt politi inviterer til folkemøte om byens ungdomsmiljø.

Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) arrangerer folkemøter om narkotika over hele landet, og denne gangen var det Altas tur til å få tilbud om besøk. Det takket kommunen selvsagt ja til.

Sammen med politiet lokalt inviteres det derfor nå til åpent folkemøte om narkotika 28. november på Alta bibliotek.

– Møtet arrangeres ikke fordi det er spesielt mye narkotika i Alta i forhold til andre steder eller at det har vært noen dramatiske endringer her i det siste, men en ung som begynner å ruse seg er en for mye og vi må sammen jobbe for å unngå det, sier kommunalleder Rikke Raknes.

Målet med møtet er å gi faktainformasjon om den generelle narkotikasituasjonen, gi litt informasjon om status her i Alta, og deretter fokusere på voksne og foreldres mulighet for å forebygg og bygge nettverk på tvers.

Programmet for dagen er en kort innledning ved Hovedutvalgsleder Anita Håkegård Pedersen fra Alta kommune og Torbjørn Nervik fra NNPF. Deretter forteller lensmann Øyvind Lorentzen om hvordan situasjonen er her i Alta for tiden, før Torbjørn Nervik overtar med foredraget «Bry deg!». Etter en kort pause, kommer foredraget «Tør du?» som holdes av Mona og Arne Bratland som mistet sin sønn i en overdose MDMA i 2017. De har en unik og meget sterk historie å fortelle, samt at de har tilegnet seg kunnskap om forskjellige illegale stoffer som de formidler på en treffende måte uten å bruke ”pekefinger”.

Bruk muligheten til å få kunnskap om et aktuelt tema, og velkommen på folkemøte!

Oppdatert informasjon om arrangementet her:

https://www.facebook.com/events/750422285411159/

Folkemøte om narkotika.jpg

 

Skjema