Hykkerud har jobbet som kreftkoordinator i Alta kommune siden 2016. Hovedoppgaven er å bistå personer med kreft og deres nærpersoner. 

– Jeg tilbyr samtaler på kontoret, men jeg drar også på hjemmebesøk. Det er ikke alle som enkelt kan dra ut. Så er det greit å nevne at også personer utover nærmeste familie kan ha behov for å prate med kreftkoordinator; venner, kolleger eller andre nærpersoner. Det er flott med alle som tar kontakt.

Hun påpeker at også de som er i en utredningsfase kan ta kontakt, selv om de ikke har fått påvist kreft.

– Jeg har opplevd mange ganger at de som venter på svar har et stort behov for noen å prate med i utredningsfasen. En stor gruppe av de jeg følger opp er i aktiv kreftbehandling, men også de som er erklært kreftfri, men ikke opplever seg som frisk. De kan ha senskader, oppleve store endringer i livet på grunn av sykdommen eller rett og slett er bekymret for tilbakefall og har mange tanker. En stadig større gruppe lever også nå med sin kreft, med de utfordringene dette byr på.

Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud, som igjen betyr at man ikke trenger henvisning fra lege eller sykehus for å ta kontakt.

Dette gjør kreftkoordinatoren

Kreftkoordinatoren sitter ikke på noen pasientliste og har dermed ikke oversikt over hvem som har kreft i kommunen.

– Jeg kjenner ikke til om noen kan ha behov for min tjeneste før de tar selv tar kontakt eller blir henvist. Derfor vil jeg oppfordre til at man tar kontakt med meg eller spør om å bli henvist.

Kreftkoordinatoren kan bidra med:

  • Å få kontakt med andre tjenester man har behov for
  • Lage individuell plan, der det er behov for det
  • Knytte kontakt med andre frivillige organisasjoner og likepersoner
  • Være en samtalepartner

 

Slik finner du kreftkoordinatoren

Ta kontakt på enten mail helenamarie.hykkerud@alta.kommune.no eller telefon 915 26 477 ukedager mellom 08.30 og 15.00.

Har du avtalt tid med kreftkoordinator på kontoret, så finner du henne slik:

2. etasje på Holmen (hovedinngang) på Alta omsorgssenter. Se video for å finne frem til kontoret: