Næringslivet i Alta er i sterk vekst og bedriftene har store ambisjoner. I løpet av de siste 30 årene har Alta utviklet seg i et raskt tempo og alt tyder på at det vil fortsette. 

I 2021 var Alta den eneste kommunen i Finnmark med vekst i innbyggertall.

«Næringslivet i Alta» er en serie på fire episoder der målet er å vise frem bredden i næringslivet og hvorfor de mener Alta er et egnet sted å drive næringsutvikling.

I episode tre skal vi se nærmere på noen av de som har har etablert seg i Alta. Blant annet får vi høre fra Sullandgruppen, som nylig har etablert seg med sin partner BMW.

Tidligere episoder

Første episode handler om enteprenørskap og eiendomsutvikling. I 2007 åpna Kunnskapsparken Alta. Intensjonen den gang var at dette skulle være et samlingspunkt for næringslivet i nord. Har det blitt det samlingspunktet som det var tenkt å være? I første episode møter du eiendomsutvikler og mannen bak kunnskapsparken, Tore Wæraas. 

I tillegg får du møte tradisjonsbedriften, Kivijervi Entreprenør, og daglig leder Eirik Kivijervi, som forteller hvorfor de har valgt å satse slik de gjør. 

Det er sterk gründerånd i Alta kommune og sitter man med en bedriftsidé får man all den hjelpen man har behov for her. Episode to har fått navnet «Gründerbyen Alta».