Temabilde videregående opplæringinformasjon

Høgskolen med desentraliserte tilbud

Høgskolen i Finnmark vil i løpet av 2011 tilby desentraliserte kompetansepakker i Vest-Finnmark, rettet enten mot mindre bedrifter eller befolkningen som helhet.
bok

Oversikt over videregående skoletilbud i Alta

Her finner du linker til både Videregående, Folkehøgskole og Høgskole i Alta.