Destinasjon Alta

Presentasjonsfilm fra Alta

Grønn omsorg -en meningsfylt hverdag!

En film om Grønn omsorg er produsert.

SFO i Alta

Aktiviteter fra SFO i Alta kommune.

Alta in the Blue Light Season

Alta fra sin beste side!

Næringslivet i Alta

Presentasjon av nærlingslivet i Alta.