A A A
Psykolog

Vi trenger ny psykolog på laget vårt

Vi gir deg muligheten for personlig og faglig utvikling i jobben, mens du bidrar til å øke kompetansen i vår organisasjon.

Har du faglig engasjement, profesjonsutdanning som psykolog/-spesialist, gode samarbeidsevner, humør og stå-på-vilje? Da er det deg vi søker til jobben som psykolog/psykologspesialist i 100 prosent fast stilling.

Dette tilbyr vi deg

Vi tilbyr deg en stilling der du får bidra til å videreutvikle tjenestetilbudet til målgruppen, delta i faglige utviklingsprosjekter, deltakelse i psykolognettverk og lønn etter avtale. I tillegg får du kompetente kolleger i et aktivt og engasjerende arbeidsmiljø og vi vil gi deg muligheten for personlig og faglig utvikling. For deg som er psykolog uten spesialitet, vil kommunen kunne  tilrettelegge for et spesialiseringsløp innenfor samfunns- og allmennpsykologi.  

Vi tilbyr deg i utgangspunktet en 100 prosent stilling, men ønsker du å kombinere stillingen med en tilsvarende deltidsstilling i nabokommunen Loppa, er vi åpne for det etter nærmere avtale. Og vi kan også vurdere stillingen som et engasjement fremfor fast stilling.

Vi minner også om at du ved å jobbe i Finnmark får statlig nedskrivning av studielån fra Statens lånekasse, med 10 prosent per år inntil 25.000 kroner, samt særlig skattefradrag.

Søk på jobben

Dine hovedarbeidsområder

Som vår psykolog skal du bidra til økt kompetanse blant ansatte, være veileder/rådgiver og bistå ansatte i det faglige arbeidet med pasienter. Stillingen inngår også i kartlegging/vurderingsteam ved inntak av pasienter, og ved kapasitet vil du få ansvaret for å følge opp personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer. I dette arbeidet vil det være nært samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere.

I tillegg legger vi opp til:

  • Samhandling mellom primær og spesialisthelsetjeneste.
  • Klinisk arbeid i enkeltsaker der kompleksiteten gjør det nødvendig.
  • Har faglig ansvar i kommunens psykososiale kriseteam.
  • Mulighet til å påvirke prioriteringer og organisering av arbeidet i samsvar med kommunens målsetninger.
  • Bistår kommuneledelsen med råd innenfor fagfeltet
  • Deltagelse i faglig nettverk for kommunepsykologer

Stillingen din er organisatorisk plassert i tjenesteområdet Helse og Sosial.

Dine kvalifikasjoner

Det er ønskelig at du har kunnskap og erfaring fra samhandling mellom 1. og 2. linjetjenester.

I tillegg ønsker vi at du jobber målrettet, strukturert og er løsningsorientert. Er sterk både skriftlig og muntlig, samt at du er fortrolig med å delta i større møter. For å videreutvikle et allerede godt arbeidsmiljø ønsker vi at du har evnen til å motivere og skape engasjement for jobben.

Sertifikat klasse B er et krav.

Ta kontakt med oss

Dersom du har noen spørsmål til stillingen så ta gjerne kontakt med kommunalleder John Helland på telefon 953 05 062 eller kommuneoverlege Frode Øvrejord, som har telefonnummer 901 02 059.

Søknaden sender du elektronisk www.alta.kommune.no/jobb innen 08.01.20.

Opplever du problemer med den elektroniske søknaden så ta kontakt med vårt personalkontor på telefon 78 45 54 03/04.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Søk på jobben

Skjema