Verneombud%26nbsp%3Bi%26nbsp%3BAK

Verneombud i Alta kommune

Oversikt over Alta kommune`s verneombud

Verneombudet skal påse at hensynet til ansattes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en best mulig måte. Ansvarlig for ett godt Hms arbeid er leder for virksomheten, som skal involvere verneombudet i hms arbeidet på virksomheten. Minst en gang i året skal det foretas en kartlegging (risikovurdering, vernerunde, HKI-måling o.a.) av Helse Miljø og Sikkerhet på arbeidsplassene som deretter ender opp i en handlingsplan HMS. Ansvar: leder i samhandling med verneombudet. På bakgrunn av dette arbeidet utarbeides det deretter en handlingsplan for HMS for sektoren. Ansvar: sektorsjef i samhandling med hovedverneombudet. Med bakgrunn i sektorvise handlingsplaner, utarbeides det til sist en handlingsplan for hele kommunen, ansvar personal.

Alta kommune har 1 hovedverneombud med vara i hel stilling.

Hovedverneombudets ansvarsområde er:
- Koordinere og stimulere aktiviteten blant verneombudene
- Rådgiver for verneombud og ansatte
- Delta på vegne av ansatte i saker på sektor- og rådmannsnivå
- Fast medlem av AMU
- Representere ansatte i byggesaker.

Hovedverneombud
Nils Arne Skum
Mail: hovalt@alta.kommune.no
Tlf: 46 54 39 44 / 78 45 53 75
Kontorsted: Alta rådhus, 4. etg

Vara Hovedverneombud
Tove Lampe Barosen
Mail: tlba@alta.kommune.no
Tlf: 90 11 90 46
Oversikt over alle verneombud på de enkelte enheter