A A A
eldre par som spaserer

Velkommen til dialogkafe

Hvordan kan kommunen møte innbyggerne som er i behov for tjenester i Helse og sosialtjenesten på en best mulig måte fra søknad til innvilget tjeneste

Dato: 27. mars 2019 
Tid: 13.00-15.00 
Sted: Møterom Store Haldde, Alta Helsesenter 

Vi er tre ledere i Helse - og sosialtjenesten som tar utdanningen «Helseledelse» ved BI. I den forbindelsen skal vi arbeide med tjenesteutvikling og forbedringsarbeid.  Vi har valgt å se på hvordan kommunale helse -og sosialtjenesten organiserer tjenester fra søknad, kartlegging, tildeling og oppfølging. Kartlegging av dagens organisering viser at det er utfordrende å finne fram til «riktig» tjeneste, og det ikke er «en dør inn» der innbyggerne kan gå for råd og veiledning ved vurdering av behov for tjenester. Bidrag og innspill blir å danne grunnlag for å forbedre tjenester i vår kommune.   

Vi har derfor gleden av å invitere brukere, pårørende, brukerorganisasjoner og politikere til en kafedialog hvor vi deler tanker, erfaringer og meninger. 
Påmelding og for mer informasjon ta kontakt med: Siw Anita Sletten på tlf. 97182938, eller epost: Siwanita.sletten@alta.kommune.no 

 

Med vennlig hilsen 

Stina Paulsen, Siw Anita Sletten og Inger Johanne Kristensen 

Skjema