elever

Velkommen til Altaskolen

Vi ønsker deg som foresatt og ditt barn velkommen til Altaskolen. 

Kanskje har du barn i Altaskolen allerede, eller kanskje er dette ditt første møte med skolen som foresatt. Vi vil i dette heftet å gi deg en kort informasjon om innholdet i Altaskolen.

Velkommen til Altaskolen - Folder