Eldre mann ser på nettbrett

Velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune

Alta kommune er første kommune i Norge som tar i bruk en helhetlig velferdsteknologiløsning med trygghetsalarmen som basiskomponent.